Diakonia tarkoittaa kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa palvelua. Alkuseurakunnassa apostolit kehottivat opetuslapsia valitsemaan seitsemän avustajaa eli diakonia ja asettivat nämä tehtävään kätten päälle panemisen kautta.

Diakonian juuret ovat Jeesuksen esimerkissä ja hänen opetuksissaan. Jeesus huomioi aina apua tarvitsevat, köyhät, sairaat ja syrjäytetyt ihmiset, kuunteli heitä, paransi, auttoi ja julisti anteeksiantamuksen sanomaa. Raamatun kertomus laupiaasta samarialaisesta osoittaa, että jokainen ihminen on lähimmäisemme riippumatta kansallisuudesta, rodusta, uskonnosta tai muista erottavista tekijöistä.

Me Laihian helluntaiseurakunnassa haluamme olla toteuttamassa Jeesuksen opetusta käytännössä. Haluamme kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti, tasapuolisesti ja yksilöllisesti. Tavoitteenamme on myös kasvattaa seurakuntalaisia vastuuseen lähimmäisistä.

Diakoniatyömme perustana on ns. kultainen sääntö, joka löytyy Raamatusta: “Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille.” Luuk. 6:31.