Lähimmäistyön tehtävänä on olla yhdyssiteenä seurakunnan ja sellaisen seurakuntalaisen välillä, joka ei ikänsä tai sairautensa takia enää jaksa käydä seurakunnan tilaisuuksissa. Työ on hengellistä ja henkistä virkistystoimintaa ja sielunhoitotyötä sekä rukouspalvelua.
Perustarpeista huolehtii yhteiskunta ja mahdollisesti sukulaiset, mutta jos jostain syystä apu ei kaikille yllä, yritämme auttaa mahdollisuuksien mukaan myös näissä tarpeissa. Toiminta tapahtuu ystävän ehdoilla ja työ on luottamuksellista.

Seurakunnastamme käydään mm. laulamassa terveyskeskuksen vuodeosastolla, pitämässä iltahartautta sekä hartaus- ja lauluhetkiä vanhainkoti Toiskassa sekä palvelutalolla.

Seurakuntamme diakonina toimii Riitta Mäkinen