Lähetystyö on ilosanoma Jumalan rakkaudesta, joka ilmenee erityisesti Jeesuksessa Kristuksessa. Tätä ilosanomaa haluamme viedä kaikille ihmisille sekä sanojen että tekojen muodossa.

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa." Matt. 28:19-20

"Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän." Joh. 3:16

Lähetystyö on kokonaisvaltaista ihmisten kohtaamista, jossa otetaan huomioon sekä hänen hengelliset että ruumiilliset tarpeensa. Tämän vuoksi lähetystyötä tehdään useilla eri tavoilla: opettamalla, julistamalla sekä parantamalla ihmisten elinolosuhteita.