Toiminta

Laihian helluntaiseurakunnalla on monimuotoista toimintaa. Pidämme kerhoja ja kesäleirejä lapsille, nuorilla on omat tilaisuutensa. Diakonia on yksi seurakunnan päätehtävistä. Haluamme olla lähimmäisenä lähimmäiselle.

Lähetyskirpputorin tuotoilla kannatamme lähettejämme, lisäksi viemme joka joulu paketteja Virossa sijaitsevaan lastenkotiin. Seurakunnalla on myös musiikki ja lauluryhmiä.

Lähetystyö

Lähetystyö on ilosanoma Jumalan rakkaudesta, joka ilmenee erityisesti Jeesuksessa Kristuksessa. Tätä ilosanomaa haluamme viedä kaikille ihmisille sekä sanojen että tekojen muodossa.

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.” Matt. 28:19-20

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” Joh. 3:16

Lähetystyö on kokonaisvaltaista ihmisten kohtaamista, jossa otetaan huomioon sekä hänen hengelliset että ruumiilliset tarpeensa. Tämän vuoksi lähetystyötä tehdään useilla eri tavoilla: opettamalla, julistamalla sekä parantamalla ihmisten elinolosuhteita.

Lähetyskirpputorimme sijaitsee Kauppatiellä aivan keskustassa.

Kirpputorin aukioloajat:
Maanantai: suljettu
Tiistai – Perjantai: 10:00-15:00
Lauantai: 10:00-13:00
Sunnuntai: suljettu

Otamme vastaan puhtaita ja ehjiä vaatteita, joista osa myydään kirpputorilla, osa lähtee Viroon tai Venäjälle.  Myös Romaniaan teemme äitiyspakkauksia.

Viemme myös yli 100 pakettia joka jouluksi Virossa sijaitsevaan lastenkotiin. Näihin lahjoihin ovat vuosien aikana monet henkilöt kutoneet myssyjä, lapasia ja kaulaliinoja. Paketteihin pääsevät myös uutta vastaavat lelut, joita silloin tällöin tuodaan kirpputorille. Loput pakettien sisällöstä ostetaan kirpputorin tuotolla.

Kirpputorin Tuotolla kannatamme myös mm. lähettejämme.

Teemme lähetystyötä myös ulkomailla. Tällä hetkellä lähetteinämme ovat

Toivo ja Marja-Liisa Mäki

 

Kuoro- ja lauluryhmät

Seurakunnallamme on kuoro ja useita lauluryhmiä:

-Life in Him

-Musiikkiryhmä

Lapsi- ja nuorisotyö

Nuortenillat perjantaisin! Katso lisää sivun tapahtumakalenterista.

Kesäisin heinäkuussa pyritään järjestämään leiri lapsille Päivölässä.

Leirillä vietetään yhteistä aikaa leikkien, laulellen ja opetusta kuunnellen leirinuotion äärellä.

Seuraava kesäleiri pyritään järjestämään kesällä 2022, seuraa sivujen ilmoituksia!

Leiripaikka

Vaasan Helluntaiseurakunnan leirikeskus Päivölä, Västerö 1435, 66640 Maxmo.

Diakonia

Diakonia tarkoittaa kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa palvelua. Alkuseurakunnassa apostolit kehottivat opetuslapsia valitsemaan seitsemän avustajaa eli diakonia ja asettivat nämä tehtävään kätten päälle panemisen kautta.

Diakonian juuret ovat Jeesuksen esimerkissä ja hänen opetuksissaan. Jeesus huomioi aina apua tarvitsevat, köyhät, sairaat ja syrjäytetyt ihmiset, kuunteli heitä, paransi, auttoi ja julisti anteeksiantamuksen sanomaa. Raamatun kertomus laupiaasta samarialaisesta osoittaa, että jokainen ihminen on lähimmäisemme riippumatta kansallisuudesta, rodusta, uskonnosta tai muista erottavista tekijöistä.

Me Laihian helluntaiseurakunnassa haluamme olla toteuttamassa Jeesuksen opetusta käytännössä. Haluamme kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti, tasapuolisesti ja yksilöllisesti. Tavoitteenamme on myös kasvattaa seurakuntalaisia vastuuseen lähimmäisistä.

Diakoniatyömme perustana on ns. kultainen sääntö, joka löytyy Raamatusta: “Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille.” Luuk. 6:31

”…minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni” Matteus 25:36

Vankilatyön tarkoituksena on vankien ja heidän omaistensa auttaminen sekä vankilasta vapautuvien tukeminen. Vankilatyön valtuutus saadaan vankilasta. Vankilalähetit käyvät sekä tapaamassa yksittäisiä vankeja että järjestävät esimerkiksi Alfa-kursseja vankilassa.

Lähimmäistyön tehtävänä on olla yhdyssiteenä seurakunnan ja sellaisen seurakuntalaisen välillä, joka ei ikänsä tai sairautensa takia enää jaksa käydä seurakunnan tilaisuuksissa. Työ on hengellistä ja henkistä virkistystoimintaa ja sielunhoitotyötä sekä rukouspalvelua.
Perustarpeista huolehtii yhteiskunta ja mahdollisesti sukulaiset, mutta jos jostain syystä apu ei kaikille yllä, yritämme auttaa mahdollisuuksien mukaan myös näissä tarpeissa. Toiminta tapahtuu ystävän ehdoilla ja työ on luottamuksellista.

 

Seurakuntamme diakonina toimii Tuulia Saukko